Features

מוצר חדש - אפשר להרכיב על המסגרות מגירות לאחסון בגדלים סטנדרטיים (מצורף לזאת טבלת מידות). המגירות מצויינות לאחסון חלקים קטנים או חלקים הדורשים שמירה מיוחדת. שיטה זו שומרת על ניקיון המוצרים ושלמותם ומקילה על איתור וזיהוי.

metalsis_49

מק"ט אורך גובה עומק
 67830  900  66  400
 67831  900  66  500
 67832  900  66  600
 67833  1200  66  400
 67834  1200  66  500
 67835  1200  66  600
 67836  900  165  400
 67837  900  165  500
 67838  900  165  600
 67839  1200  165  400
 67840  1200  165  500
 67841  1200  165  600