חלקי מתכת לרב תא: חלקי מתכת משמשים כעזרים בשימושים של המערכת, למשל לחיבורה אל קירות, כמעמדי אחסון, להתקנים שונים, ובעגלות אחסון מסוגים שונים.

מתלים ומסילות

Scan

H1 H
600-2000 600-2000

מעמד דו צדדי

3361

H1 H
1280 1160

מעמד דו צדדי

3363048

H1 H
1250-2090 1160-2000